LEGE OHARRA

Erabiltzeko baldintzak

LEGE OHARRA

ERABILTZEKO BALDINTZAK

Uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSI-CE), UTILKI SAL enpresak jakinarazi du WWW.UTILKI COM web gunearen titularra dela. Aipatutako Legearen 10. artikuluaren arabera, UTILKI sal enpresak datu hauen berri eman du:

Webgune honen titularra UTILKI SAL da, IFK A20631156 eta egoitza soziala Pol. Basabe Pab E4B 20550, Aretxabaleta (Gipuzkoa), Merkataritza Erregistroan inskribatua, 1705 folio 206 orrian, SS-14426 orria eta 1. inskripzioa. Enpresarekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: UTILKI @ UTILKI.COM.

ERABILTZAILEA ETA ERANTZUKIZUN-ARAUBIDEA

Nabigazioa, sarbidea eta erabilpena UTILKI SAL web gunetik sartzen dira, eta, horren bidez, erabiltzailearen izaera ematen da. Horren bidez onartzen da hemen ezarritako erabilera-baldintza guztiak onartzen direla, kasuan kasuko lege-betebeharrari dagokion araudia aplikatzeari kalterik egin gabe.

UTILKI SAL webguneak informazio, zerbitzu eta datu ugari eskaintzen ditu. Erabiltzaileak bere gain hartzen du web gunearen erabilpen zuzena. Hona hemen erantzukizun hori:

Erabiltzaileak webgunearen eduki edo zerbitzuetara sartzeko erabiltzen dituen formularioetan Erabiltzaileak emandako informazioa egiazkoa eta zilegia izatea.

UTILKI SAL enpresak eskaintzen dituen informazio, zerbitzu eta datuen erabilera, baldintza hauek, Legeak, moralak, ohitura onek edo ordena publikoak, edo beste edozein modutan, kalterik eragin badezakete, hirugarrenen eskubideetan edo webgunearen funtzionamenduan.

LOTURA-POLITIKA ETA ERANTZUKIZUN-SALBUESPENAK

UTILKI SAL ez da bere web gunean ezarritako esteken bidez erabiltzaileak eskura ditzakeen webguneen edukiaren erantzule egiten eta sareko beste toki batzuen edukiaren gaineko kontrolik ez duela aztertu edo egikarituko adierazi du. Era berean, ez du bermatuko lotesteen bidez eskuratu daitezkeen lekuen eskuragarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo legezkotasuna.

UTILKI SAL enpresak adierazi du beharrezko neurri guztiak hartu dituela bere webguneko erabiltzaileei kalterik ez egiteko, bere webgunearen nabigaziotik erator daitezkeenak. Ondorioz, UTILKI SAL ez da, inola ere, erabiltzaileak jasan ditzakeen kalteen erantzule egiten.

ALDAKETAK

UTILKI SAL sozietateak bere webgunearen edukian, aurrez abisatu gabe, egokitzat jotzen dituen aldaketak egiteko eskubidea gordetzen du. Bai webgunearen edukiei dagokienez, bai erabilera baldintzetan. Aldaketa horiek bere webgunearen bidez egin ahal izango dira zuzenbidean onargarri den edozein modutan, eta derrigorrez bete beharrekoak izango dira.

Webgunean argitaratuta daude, eta beste geroagoko batzuek balio osoz aldatu arte.

DATUEN BABESA

Izaera Pertsonaleko Datu Pertsonalak Babesteko indarreko arautegian ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak UTILKI SAL titularitateko tratamendu-sisteman sartuko direla, A20631156 IFK eta Polen dagoen egoitza soziala. Basabe Pab E4B 20550, Aretxabaleta (Gipuzkoa), bi aldeen arteko konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko helburuarekin. Indarrean dagoen araudia betez, UTILKI SAL jakinarazi du datuak aurretik aipatutako aginduak betetzeko behar-beharrezkoa den epean gordeko direla.

Kontrakoa jakinarazten ez diguzun bitartean, zure datuak aldatu ez direla ulertuko dugu, edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duzula eta aipatutako helburuetarako erabiltzeko baimena dugula.

UTILKI SAL enpresak jakinarazi du datuak modu zilegian, leialean, garden, egoki, egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dituela. Hori dela eta, UTILKI SAL konpromisoa hartzen dute arrazoizko neurri guztiak hartzeko, horiek zehaztasunik gabe kendu edo zuzendu daitezen.

Datuak babesteko indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideekin bat etorriz, datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratatzeko eta tratatzeko eskubideak erabili ahal izango ditu, bai eta datu pertsonalak tratatzeko emandako baimena ere, bai eta horiek tratatzeko emandako baimena ere. Horretarako, eskaria gorago adierazitako posta-helbidera zuzenduko du, edo UTILKI @ UTILKI.COM helbide elektronikora.

SSL ZIURTAGIRIA (SECURE SOCKETS LAYER)

SSL ziurtagiriak UTILKI SAL eta erabiltzailearen arteko informazioaren autentifikazioa, pribatutasuna eta segurtasuna ematen ditu.

UTILKI SAL enpresak segurtasun-ziurtagiri bat dauka, SSL ziurtagiriz erabiltzen dena, konexio seguruak egiteko.

Prozesu honetan, lotura modu seguruan egiteko hainbat parametro ezartzen dira, eta aurrez ezarritako giltzak erabiltzen dira, eta, horretarako, bidalitako datu guztiak kodetuz eta kodetuz, konexioa itxia izan arte.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Bere kabuz edo lagapen-hartzaile gisa, bere web orriko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, baita bertan dauden elementuena ere (enuntziazioa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea, soinua, sarbidea eta erabilera, etab.), eta, besteak beste, bere funtzionamendurako, sartzeko eta erabiltzeko beharrezkoak diren ordenagailu-programak, UTILKI SAL titulartasuna. Beraz, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako obrak izango dira, eta aplikagarriak izango dira

Bai arlo horretako Espainiako eta Europako araudia, bai gaiari buruzko nazioarteko tratatuak eta Espainiak izenpetutako nazioarteko itunak.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, berariaz debekatuta dago web orri honetako eduki osoa edo zati bat merkataritza-helburuekin erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jartzea, betiere, merkataritza-helburuekin, edozein euskarritan eta edozein baliabide teknikotan, betiere, UTILKI SAL baimenik gabe.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du jabetza Intelektualaren eta Industrialaren eskubideak errespetatzeko, UTILKI SAL  titulartasunean. Atariko elementuak bistaratu ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta gorde ere, bere ordenagailuaren disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan, erabilera pertsonalerako eta pribaturako bakarrik. Erabiltzaileak uko egin beharko dio UTILKI SAL orrietan instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatzeari.

LEGE-EKINTZAK, LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

UTILKI SAL, halaber, bere web gunea bidegabe erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik egoki iritzitako ekintza zibil edo penalak aurkezteko ahalmena gordetzen da.

Erabiltzailearen eta zerbitzu-emailearen arteko harremana indarrean dagoen araudiaren arabera arautuko da, eta Espainiako lurraldean aplikatzekoa. Edozein eztabaida sortuz gero, alderdiek arbitraje-gatazkak aurkez ditzakete edo jurisdikzio arruntera jo, jurisdikzioari eta eskumenari buruzko arauak betez. UTILKI SAL Gipuzkoan dago, Espainian.